Reprezentácia

titulka

Sústredenia podľa návrhu TK 2022 / 2023

a. Sústredenie Skradin, 15.-23.10.2022
Kondičné sústredenie – bicykle
Kovačovič/Herhonek-podpora SVZ, idú ako sparingovia 
Odsúhlasená účastníci: P. Strečanský st. (vedúci), P. Strečanský ml., O. Kovačovič, J.Herhonek,

b. Sústredenie Šala, 21.-23.10.2023
Kondičné sústredenie juniorské 8+
Tréner M. Verdonič menný zoznam posádky: 
Piešťany 3 miesta Alex Klein, Marcel Škulec, Viktor Jurga
Šintava 2 miesta Peto Garaj, Adam Čambál
SVK BA 3 miesta Michal Žemla, Oliver Šimek, Matej Vaníček
Kormidelník ?
Sústredenie + Head of Prague financuje SVZ

c. Sústredenie bežky, 9.-15.1.2023
Nominácia: podľa plnenia smerníc výkonnosti SVZ
Lokalita – Osrblie / Skalka

d. Sústredenie Skradin, 2.-11. alebo 9.-18.2.2023
Kondičné sústredenie – veslovanie,
Nominácia: podľa plnenia smerníc výkonnosti SVZ


KONTROLA VÝKONNOSTI UCHÁDZAČOV O REPREZENTÁCIU 2021/2022

podľa smerníc pre plnenie výkonnosti SVZ. Schválené termíny na plnenie testov na statických veslárskych trenažéroch Concept 2 pre kategórie seniorov a U23 a to nasledovne:

1. Test (1. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 11-14 november 2022 - Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

2. Test (2. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 16.-19.12.2022  - Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

3. Termín (3. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne od 27 - 30.1.2023 - Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

4. Test (4. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 3-6 marec 2023 - Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

Výsledky poslať do 2 dní odo dňa skončenia

Uchádzači o reprezentáciu musia spĺňať nominačné kritéria výkonnosti. Výsledky testov budú zverejnené na stránkach SVZ

Kontrolný pretek na vode 6km
Kontrolný pretek na vode 2km

Limity na trenažéri 2000m   Limity na 6000m
   U23  SenA     U23  SenA
 Ženy  pod 7:22,0   pod 7:10,0     pod 23:12,0   pod 22:36,0
 Muži  pod 6:20,0 pod 6:10,0     pod 20:12,0  pod 19:48,0 
 Ženy LV   pod 7:38,0   pod 7:22,0    pod 24:00,0   pod 23:12,0
 Muži LV   pod 6:33,0   pod 6:20,0    pod 20:48,0   pod 20:24,0
   1rok  2rok    1rok  2rok
 Jri  pod 6:33,0  pod 6:22,0    pod 21:00,0  pod 20:42,0
 Jky  pod 7:29,0  pod 7:23,0    pod 24:12,0  pod 23:54,0