Reprezentácia

titulka

KONTROLA VÝKONNOSTI UCHÁDZAČOV O REPREZENTÁCIU 2021/2022

podľa smerníc pre plnenie výkonnosti SVZ. Schválené termíny na plnenie testov na veslárskych trenažéroch Concept 2 s pojazdom pre kategórie seniorov a U23 a to nasledovne:

1. Test - uchádzači o reprezentáciu v termíne 19.-21.11
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

2. Test - uchádzači o reprezentáciu v termíne 17.-19.12
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

3. kolo - Termín  
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

4. kolo - Termín 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

Uchádzači o reprezentáciu musia spĺňať nominačné kritéria výkonnosti. Výsledky testov budú zverejnené na stránkach SVZ

Kontrolný pretek na vode 6km – 2022 Zemník / Šaľa / Piešťany (upresní sa do konca februára 2022)
Kontrolný pretek na vode 2km – 2022 Zemník Bratislava