Smernice SVZ

titulka

Striktné dodržiavanie vypisovania do faktúr, resp. požiadaviek na preplatenie nákladov, refundácii nasledujúce údaje:

- účtovanie kapitoly štátnej reprezentácie bude mať označenie " 3 - REPREZENTÁCIA " 
- účtovanie kapitoly CTM športová talentovaná mládež bude mať označenie " 2 ŠTM do 23 rokov  - xxxxxxxx "
- účtovanie kapitoly aktívny športovci v kluboch do 23 rokov bude mať označenie " 1 aktívna mládež - xxxxxxxx"

Označenie "xxxxxxxxx" je nutné doplniť za aký klub sa účtuje či že: SVK BA, STU BA, VK PIE, TJ ŠIN