Rozhodcovia

titulka
  Beáta Lipovská  Mierovo
  Ing. Michal Lipovský    Šintava
  Andrej Vičan Piešťany
  Miroslav Škulec Piešťany
  Peter Mičutka Piešťany
  Marian Klčo Bratislava
  Peter Lejko Šintava
  Jarmila Lejková Šintava
  Simona Bacharová Bratislava
  Beáta Bacharová Bratislava
  Vladimíra Sviteková Bratislava
  Boris Čuda Bratislava