Vedenie

titulka

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ

Slovenský veslársky zväz
FTVŠ, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 9
814 69  Bratislava

IČO: 00688304
DIČ: 2020898924
SVZ nie je platca DPH
 

IBAN: SK97 0200 0000 0017 8584 7256

Vznik: 31.07.1990

Kontakt:

E–mail: rowingslovakia@gmail.com

Mgr. Ján Žiška, PhD. (predseda), tel.: +421 903 111 811 
Stanislava Vičanová (generálna sekretárka), tel.: +421 918 882 990
Mgr. Lucia Bulejková (kontrolórka), tel.: +421 944 646 347