Oznámenia

titulka

 Vážení členovia SVZ, pozývame Vás na schôdzu Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu,ktoré sa uskutoční dňa dňa 12.9.2023 (utorok) o 18:00 hod na adrese: Veslársky klub Slávia STU, Mokráň záhon 1, Bratislava

Pozvánka na schôdzku Predsedníctva SVZ tu


Vážení členovia SVZ, pozývame Vás na schôdzu Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu,ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2023 (streda) o 18:00 hod na adrese:VK Slávia STU, Mokráň Záhon 1, Bratislava.

Pozvánka na schôdzku Predsedníctva SVZ tu.


Vážení členovia SVZ a pristupujúci členovia, 

Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.apríla 2023 o 18:00 vo VK Šintava, Šintava, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Podklady k Zhromaždeniu SVZ:

 • Pozvánka a program na Zhromaždenie SVZ tu.
 • Výročná správa SVZ 2022, spolu s účtovnou správou SVZ za rok 2022 a účtovnou závierkou tu.
 • Výročná správa kontrolóra SVZ 2022 tu.
 • Rozpočet SVZ na rok 2023 tu

 

Návrh kandidátov tu :

Návrh kandidátov za Členov P SVZ:
·         Juraj Starzl, SVK Bratislava
·         Andrej Vičan, PVK Piešťany
·         Oto Gažovič, TJ Slávia STU Bratislava

Návrh kandidáta na predsedu trénerskej rady SVZ
·         Peter Schickhofer, TJ Slávia STU Bratislava

 

 


Vážení členovia SVZ, pozývame Vás na schôdzku Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu, ktorá sa uskutoční dňa 01.03.2023 (streda) o 18:00 hod na adrese: Štúrova 884/24, Šaľa.

Pozvánka tu.


Vážení členovia SVZ, pozývame Vás na schôdzu Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu,ktoré sa uskutoční dňa 01.02.2023 (streda) o 18:00 hod na adrese:zasadačka firmy NCC, Mýtna 15, Bratislava.

Pozvánka tu


Pozvánka pre členov predsedníctva na plánovanú schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 22.12.2022 o 18:00 hod v priestoroch reštaurácia Lodenica pri  VK Sĺňava Piešťany, na ktoré Vás srdečne pozývame. 


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 27.09.2022 o 18:00 hod v reštaurácii Aušpic Bratislava, Viedenská cesta 24, na ktoré Vás srdečne pozývame.


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 02.08.2022 o 18:00 hod v priestoroch VK Šintava


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 21.06.2022 o 18:00 hod v priestoroch VK Sĺňava Piešťany, Rekreačná ulica 5.


Vážení členovia SVZ a pristupujúci členovia, 

Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.apríla 2022 o 19:00 v reštaurácii Aušpic Bratislava, Viedenská cesta 24, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Podklady k Zhromaždeniu SVZ:

 • Pozvánka a program na Zhromaždenie SVZ tu.
 • Výročná správa SVZ 2021 tu.
 • Výročná správa SVZ 2021-ekonomická časť tu.
 • Výročná správa kontrolóra SVZ 2021 tu.

 

Kandidáti na voľbu členov SVZ:

 • Branislav Jurga, VK Sĺňava Piešťany
 • Peter Strečanský, TJ Sĺňava Piešťany 
 •  Martin Verdonič, SVK Bratislava
 •  Ondrej Kočí, VK Slávia STU Bratislava 
 •  Alfonz Čambál, VK Masters a ReVe Šintava 
 • Peter Schickhofer, TJ Slávia STU Bratislava 

Kandidát na voľbu predsedu SVZ:

 •  Ján Žiška 

Kandidát na voľbu hlavného trénera SVZ:

 • Peter Schickhofer