Šintavské šprinty a M SR vo veslovaní 2020

titulka

ŠINTAVSKÉ ŠPRINTY 2020 – otvorené Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní 2020

Základné informácie:

Usporiadateľ   :  Veslársky klub Šintava a Slovenský veslársky zväz

Termín regaty  :  12.09.2020

Miesto              :  Šintava – lodenica, rieka Váh

Prihlášky          :  do 07.09.2020  na veslo.sintava@gmail.com

Losovanie         :  09.09.2020

Porada zástup.  :  12.09.2020 (sobota), klubovňa VK, čas bude upresnený v zápise o losovaní

Dráha                :  500 m pre 6 lodí, štarty voľné

Vyhodnotenie   :  Vyhodnotené budú prvé tri miesta a víťaz získa majstrovský titul.

Upr. info.          :  disciplíny MSR + dci/dky, jri/jky, ž/m – rozjazda, finále

                             ostatné delené preteky

      Kategóriu MIX možno dohlásiť aj na porade zástupcov.

Fotogaléria

Výsledky M SR v šprintoch

Program a časový rozpis ŠPRINT ŠINTAVA 2020

1.  1x    žcim11 MSR 23. 2x   dky MSR
2.  1x    žcim12 MSR 24. 4x-  dky MSR
3.  2x    žcim MSR 25. 1x   jri
4.  4x+  žcim MSR 26. 2x   jri MSR
5.  1x    žkym11 MSR 27. 4x-  jri MSR
6.  1x    žkym12 MSR 28. 1x   jky
7.  2x    žkym MSR 29. 2x   jky MSR
8.  4x+  žkym MSR 30. 4x-  jky+ž MSR
9.  1x    žcis13 31.  1x  m MSR
10. 1x   žcis14   32.  2x  m MSR
11. 2x   žcis MSR 33.  4x-  m MSR
12. 4x+ žcis MSR 34.  1x   mM
13. 1x   žkys13 35.  2x   mM
14. 1x   žkys14 36.  1x   žM
15. 2x   žkys MSR 37.  2x   žM
16. 4x+ žkys MSR 38.  1x   ž MSR
17. 1x   dci15 39.  2x   ž MSR
18. 1x   dci16 40.  2x   žcimMIX
19. 2x   dci MSR 41.  2x   žcisMIX
20. 4x-  dci MSR 42.  2x   dciMIX
21. 1x   dky15 43.  2x   jriMIX
22. 1x   dky16 44.  2x   m+žMIX

*Disciplíny označené MSR sa uskutočnia ako Majstrovstvá SR vo veslovaní pre rok 2020*

Prihlásené posádky Šintava 2020
 

image
image
image
image
image
image
image
image
image