Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Oficiálne stránky FISA
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Oficiálne stránky českého veslovania
Slovenský olympijský výbor

Aktuálne počasie
Platon webhosting

SVZ » Diskusné fórum

Diskusné fórum

Informácia zo sekretariátu SVZ

V rozpätí ostatných 17 dní  úplne skolaboval počítač na SVZ. Tak SVZ ostal bez priameho spojenia s klubmi, oddielmi, www stránkou veslovanie a „celým svetom".

 

Preto ospravedlňte výpadok v podávaní  informácií a správ v ostatnom čase zo zväzu.

  

Dňa 26.8.2008 sa uskutočnili dve sedenia na SVZ.  

A. Prvé sedenie - trénerská rada SVZ (TR SVZ)

TR SVZ popri ústnom hodnotení MSJ a MS neolympijských disciplín, ktoré sa konali 22.-27. júla 2008 v rakúskom Ottensheime, riešila, kde uskutočniť už preložené MSR 2008.

 

1. TR SVZ schválila, aby sa M SR 2008 uskutočnili v Bratislave na „Zemníku" v termíne 27.9.2008 so štartom rozjázd  od 10:00 a finálových jázd od 12:00. Toto riešenie je v súvislosti s pretrvávajúcim problémom nedostatku vody a veľkej trávy na  rieke Váh  a jazere piešťanskej Sĺňavy. Pre  túto  skutočnosť sa  t.r. v Piešťanoch neuskutočnili žiadne veslárske preteky.

 

Upozorňujeme, že MSR 2008 budú len za „skautských podmienok" bez elektriny, ozvučenia, občerstvenia a infraštruktúry. Na strane druhej podmienky stojatej vody pre pretekanie sú v tejto lokalite najobjektívnejšie.

 

SVZ zabezpečí štartové a cieľové označenie na vode, rozhodcov, toalety a medaile. Losovanie sa uskutoční na zväze, kam treba k termínu 12.9.2008 zaslať prihlášky za oddiel, klub.

Program  M SR pre rok 2008:

Mladší žiaci                 11,12 roč.                   1x, 2x

Mladšie žiačky            11,12 roč.                   1x, 2x

Starší žiaci                  13,14.roč.                   1x,2x   (4x+ ak sa prihlásí dostatočný počet lodí)

Staršie žiačky             13,14. roč.                  1x,2x

Dorastenci                  15,16 roč.                   1x, 2x, 2-, 4x-

Dorastenky                 15,16 roč.                   1x, 2x

Juniori                         17,18 roč.                   1x, 2x, 2-

Juniorky                      17,18 roč.                   1x, 2x

Muži                                                               1x, 2x, 2-, 8+ M + juniori z klubu

Ženy                                                              1x, 2x

 

 

2. TR SVZ po rozprave schválila, aby na základe výsledku otvoreného kontrolného preteku  mužov skifárov bol nominovaný víťaz na ME 2008 v skife mužov. Kontrolný pretek mužov sa uskutočnil 28.8. o 16:00 na Zemníku v Bratislave.

 

SVZ víťazovi  kontrolných pretekov platí pobyt jedného pretekára  na ME, letenku si platí pretekár alebo klub sám. SVZ zabezpečí prevoz skifu s výpravami ČR alebo MR. V prípade umiestnenia sa  nášho pretekára vo finále na ME v skife mužov, SVZ spätne pokryje cestovné reprezentanta na ME 2008 (kedže predmetné predkladáme po týchto testoch na skife, štartujúci na ME 2008 na základe výsledku je Lukaš Babač z V.O. Sĺňava Piešťany).

 

3. Rôzne:

 • L.Babačovi bola zapožičaná loď skif Weitnaver od L.Podstupku k predmetným pretekom ME
 • p.Šeholková požiada p.Kovačeva o písomné vyjadrenie sa k rozchodu 2xm LV.

B. Druhé sedenie - Predsedníctvo SVZ

Nadväzne na zasadnutie TR SVZ rokovalo Predsedníctvo SVZ za prítomnosti: Kraic, Škulec, Filip, Kovačev, Lipovský, Dénesová, Šeholková, Schickhofer, Dénes.

 

Predmetom rokovania boli riešiť náležitosti

 • v bode 1. Valnej hromady SVZ
 • v bode 2. Trénerskej rady SVZ
 • v bode 3. Rôzne

 

Valná hromada SVZ sa uskutoční dňa 16.9.2008 od 17:00 v Bratislave v Dome športu v zasadačke č. 307 na 3. poschodí.

 

K bodu 1. Program Valnej hromady:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie pracovného predsedníctva
 3. Schválenie rokovacej a volebnej dohody pre toto VZ SVZ
 4. Voľba mandátovej - volebnej komisie
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Správa predsedu TR o činnosti SVZ za rok 2007
 7. Správa hospodára o čerpaní rozpočtu za rok 2007 a schválenie rozpočtu na rok 2008
 8. Správa KK SVZ za rok 2007
 9. Diskusia
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Voľba predsedu SVZ a členov predsedníctva SVZ
 12. Schválenie nových Stanov SVZ
 13. Diskusia
 14. Hlavné úlohy SVZ na rok 2009 a OH cyklus
 15. Uznesenie VZ SVZ
 16. Záver

 

Delegáti na Valnú hromadu SVZ sú tak, ako boli dohodou k tejto Valnej hromade prijatí: SVK BA 4, STU BA 5, Sĺňava Piešťany 5, VK Šintava 4, Filozof BA 1 hlasov rozhodujúcich.

 

K bodu 2. TR SVZ

Predsedníctvo SVZ schválilo návrh TR SVZ k účasti skifára na ME 2008 v Aténach, tak ako je uvedené v tejto informácii hore v bode 2. časti TR SVZ.

 

Bod 3. Rôzne

P.A.Dénes oficiálne oznámil, že 4. ročník Memoriálu Ferdinada Martinenga z Ortu do Bratislavy na 8+ sa v tomto roku neuskutoční.

 

UPOZORNENIE:

Návrh nových Stanov SVZ, ktoré by mala schváliť VH SVZ, sa nachádzajú na stránke veslovanie.sk.

 

Na túto tému nie sú zatiaľ žiadne reakcie. odpovedaj Reagujte na tému
 
Upozornenie pre používateľov diskusného fóra na stránkach veslovanie.sk
Diskusné fórum

Najnovšie príspevky:

Najdiskutovanejšie témy:

Dnes je streda 19.2.2020, meniny má Vlasta  |  Stránky si práve pozerajú 3 ľudia.