Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Oficiálne stránky FISA
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Oficiálne stránky českého veslovania
Slovenský olympijský výbor

Aktuálne počasie
Platon webhosting

SVZ » Federácia » Oznamy » Čo nového vo veslárskom...

Čo nového vo veslárskom zväze, v skratke od sekretára p. A. Dénesa

Využívajúc našu novú www.veslovanie.sk, resp. www.rowing.sk stránku informujem, že predsedníctvo SVZ (orgán, ktorý je poverený viesť veslovanie v SR medzi Valnými hromadami SVZ) sa zišlo dva razy a to 16.1. a 19.2.2007 v Bratislave.
Pred zasadnutím predsedníctva v januári sa uskutočnila trénerská rada SVZ.

 

Z uvedených zasadnutí a rokovaní si dovolím uviesť:

 

Generálny sekretár SVZ p. A. Dénes informoval, že k termínu boli pre Ministerstvo školstva SR spracované a odoslané projekty k prideleniu financií pre rok 2007:

 • športová príprava a účasť na reprezentácie na medzinárodných podujatiach a rozvoj športového odvetvia,
 • súťaž OH nádejí 15,16 ročných veslárov a veslárok ,
 • výber a príprava talentovanej mládeže,
 • organizovanie významných športových podujatí v SR,
 • urýchlená analýza SVZ, ktorú si dodatočne vyžiadalo MŠ SR .

 

Predsedníctvu SVZ, bolo opätovne transparentne písomne predložené a v predsedníctve prerokované rozdelenie prostriedkov SVZ za rok 2006, tak ako to štát cestou MŠ SR na zväzy zasiela.
Ďalej v riešení predsedníctva SVZ bola stránka www.veslovanie.sk ktorá ako vidíte od 1.3.2007 opätovne začala pracovať.
Informácie z riešení Konfederácie športových zväzov som informoval zväz v tých najdôležitejších pohľadoch obdobia ako člen výboru KŠZ.
Veslárske súťaže v SR neboli uzavreté na prvom jednaní predsedníctva v súvislosti s prekrývaním sa regát v zahraničí, a tak termín uskutočnenia regát v SR na rok 2007 potvrdili len veslársky klub Slňava Piešťany - 2. a 3.6.2007 Slovakia Cup, 28. ročník Pohár SNP a 40. ročník Memoriálu Ct. Reiskupa v osemvesliciach mužov a žien. Myšlienka uskutočniť počas piešťanskej regaty i Majstrovstvá SR vo veslovaní z úsporných dôvodov nenašla svoje miesto.
Spoločnosť F. Martinenga s radosťou prihlásila na SVZ 3. ročník Ferdinanda Martinenga - Dunajský veslársky maratón, Viedeň, Ort, Bratislava, ktorý plne i financuje.
Tu sa žiada uviesť, že spoločnosť Ferdinanda D' Martinengo sa hrdo i finančne hlási k myšlienkam Martinenga - veslára. Veslovanie popri iných humanitárnych, ... a etických aktivitách tejto spoločnosti je ich v repertoári. Spoločnosť Martinengo v spolupráci s naším zväzom otvára také možnosti nášmu športu, bez podpory a financovania štátom uskutočniť túto akciu na vysokej spoločenskej, kultúrnej a športovej úrovni .
Je v scenári napr. využiť spoločenské stretnutie sa po akcii v plnom významných hostí a účastníkov. V rámci programu v divadle pogratulovať výborným veslárom, zaspomínať si na bývalých veslárov, jubilantov a pod. To vkliniť do ozaj kvalitného kultúrneho programu spoločnosti v rámci kultúrnej časti regaty. Povýšiť našu spoločnú akciu o hodnotné poslanie občanom Európy z vôd Dunaja medzi Viedňou a Bratislavou.
Záštita významných osobností Európy, SR, športu, kultúry, ale i obyčajných priateľov športu rozširuje svoje poslanie v treťom ročníku konania na veslovanie i akademické. Zakúpenie osemveslíc pre veslárov - hostí regaty je ďalším krokom spoločnosti a menovite Petra Kurhajca, predsedu spoločnosti, priateľa a realizátora myšlienky Dunajského maratónu Viedeň - Bratislava.


Doriešenie pretekov v SR pre rok 2007 sa uskutočnilo na druhom predsedníctve SVZ a tak v SR sa uskutočnia nasledovné regaty vo veslovaní :

 1. 28.-29.4. Kontrolné preteky pre výber do reprezentácie SVZ pre rok 2007, Bratislava (SVZ)
 2. 2.-3.6. Slovakia cup, 28.r. Pohár SNP+ 40.r.Mem.C.Reiskupa, Piešťany (VK Sĺňava Piešťany, VO Slávia STU Bratislava)
 3. 25.-26.8. Šintavská zákruta + šprint, Šintava, (VK Šintava)
 4. 22.9. Preteky osemveslíc Devín-Bratislava (SVK Bratislava)
 5. 29.9. Majstrovstvá Slovenska, Bratislava (SVZ)
 6. 6.10. Veslársky maratón osemveslíc Viedeň, Ort, Bratislava (Spol.Martinengo ,SVZ).

 

Bod prioritné riešenia v TR SVZ k roku 2007 predsedníctvo prerokovalo a schvaľovalo na základe návrhu z trénerskej rady SVZ.
Tak predsedníctvo SVZ prijalo a schválilo k „najprioritnejšej" otázke zostavy „olympijského dvojskifu ľahkej hmotnosti" (podľa odborníkov a z dosahovaných výsledkov tejto disciplíny z ostaných rokov, ktorá by sa mohla prebojovať na OH do Pekingu) nasledovné :

 

Pre úplnosť uvádzam návrhy trénerskej rady a predsedníctva SVZ:

 

A.) že 1. a 2. skifár ĽV z kontrolných pretekov SR bude posádka dvojskifu ĽH , ktorý bude reprezentovať SVZ a SR na MS 2007, prvých kvalifikačných pretekoch pre OH 2008. Prvý skifár z tohto preteku si vyberie i trénera, ktorý bude trénovať posádku k OH 2008.

 

B.) že 1. skifár ĽH z kontrolných pretekov SR si vyberie k sebe partnera i trénera do dvojskifu ĽH, ktorý bude reprezentovať SVZ a SR na MS 2007, prvých kvalifikačných pretekoch pre OH 2008.

 

Tretí návrh predložilo predsedníctvo SVZ.
C.) že 1. a 2. skifár ĽH z kontrolných pretekov SR bude posádka dvojskifu ĽH, ktorá bude reprezentovať SVZ a SR na MS 2007, prvých kvalifikačných pretekoch pre OH 2008. Trénerom posádky bude štátny reprezentačný tréner SVZ.

 

V súčastnosti sa tu navrhnuté riešenia týkali užšieho výberu pretekárov : Ľ.Podstupku, M.Slobodu, L.Babača.

 

Hlasovaním pri 7 zúčastnených členov predsedníctva s hlasom rozhodujúcim:
6 hlasov bolo za návrh C a jeden hlas bol za návrh B.

 

Školenia súčasných trénerov a vyškolenie nových trénerov veslovania sa uskutočnia:

 • seminár trénerov leto 2007,
 • školenie trénerov jeseň 2007.

Predmetnú oblasť zabezpečí p.Schickhofer, Kovačev.


Predsedníctvo SVZ vyzdvihlo uskutočnenie Ergo regaty v Piešťanoch, ktorá sa uskutočnila koncom roka za účasti slovenských a moravských oddielov a i touto cestou vyjadruje poďakovanie VK Sĺňava Piešťany.

 

Predsedníctvo sa ďalej zaoberalo nutnosťou riešiť technické kontroly mikrobusov a vlekov SVZ a dosť neprehľadnej situácie okolo vlekov resp. súprav mikrobus + vlek a ich váhy a s tým súvisiacich poplatkoch na cestách na regaty.

 

Na druhom zasadnutí predsedníctva SVZ som informoval predsedníctvo o porade so Slovenským olympijským výborom (SOV), ktoré sa uskutočnilo 6.2.2007.
Na tejto pôde, žial náš zväz, resp.veslár nefiguruje v žiadnych projektoch:

 1. „Elit tím" do 6.m. na MS v OH disciplíne, t.č. 16 športovcov,napr 4- kajak, Moravcová,...
 2. Vybraní športovci SR - výber športovcov SR, ktorí sú na úrovni a plnia kvalifikačné limity v OH disciplínach,
 3. Juniorský tím , medajlisti resp.1.m z MSJ v OH disciplíne, smer OH.

(SVZ t.č. má v Národnom športovom centre zaradených L.Podstupka, L.Babač, M.Sloboda, ktorí môžu plne využívať podmienky NŠC pre ich prípravu tak, ako im bolo pridelené na rok 2007.)

 

Nakoľko t.č. nie je povedané, že kedy a v akej výške dôjde k dohodám s MŠ SR o finačnej podpore na náš zväz na rok 2007, zväz doporučuje jedno z uznesení predsedníctva SVZ, aby oddiel, športovec, klub finančne pomohol zabezpečiť VT a pod. Tým sledovaní a zaradení športovci v jednotlivých centrách a podľa plánu prípravy sa môžu pripravovať na sezónu 2007. Veríme, že po podpísaní dohody MŠ SR so zväzmi budeme môcť ich prípravu refaktúrovať.

 

Rozveslovanie - výcvikové tábory (VT):
VT Skradin, Chorvátsko :
1.-12.3.2007 L.Podstupka, L.Babač, M.Sloboda, p.Šeholková, Kovačev, hradení NŠC,
ďalej Markulínová, Lejko, Sagová, Legény hradení oddielom, klubom,osobne.
Doprava NŠC alebo SVZ, Kovačev.
VT Račice, ČR:
6.-16.3.2007 Korec, Gajdošík ,Dénesovci + od 12.- 16.3. dva talenty CTM Bratislava.
Platba uvedených oddiel.
Rozveslovanie nakoniec bolo ináč ako to je u uvedené v zápisnici SVZ :
Skradin : pre ochorenie necestoval Podstupka, Lejko, Šeholková, menovaní neskôr odskočili do Račíc . L.Babač, M.Sloboda sa taktiež VT v Skradine nezúčastnili.

 

SVZ pridelilo pre pretekára L.Babača skif Empacher, ale nakoniec dostal najnovšie Filipi..

 

Ako získať mládež do oddielov a klubov je hlavnou úlohou slovenského veslovania a predsedníctva SVZ v najbližších rokovaniach predsedníctva a trénerskej rady SVZ.

 

Kompletný zápis z rokovania predsedníctiev SVZ je na sekretariáte SVZ.


S pozdravom Alexander Dénes, SVZ

Alexander Dénes

31.3.2007

Zdieľajte článok:   vybrali.sme.sk linkuj.cz pozrisi.sk facebook.com digg.com linkedin.com del.icio.us google.com mojelinky.sk

Diskusné fórum

Najnovšie príspevky:

Najdiskutovanejšie témy:

Dnes je pondelok 14.10.2019, meniny má Boris  |  Stránky si práve pozerá 11 ľudí.