Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Oficiálne stránky FISA
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Oficiálne stránky českého veslovania
Slovenský olympijský výbor

Aktuálne počasie
Platon webhosting

SVZ » Federácia » Dokumenty » Kritéria pre identifikáciu športových talentov » Kritéria pre identifikáciu...

Kritéria pre identifikáciu športových talentov a metodika práce s talentovanými športovcami vo veslovaní.

Vo veslovaní na Slovensku prípravu veslárov mládeže je zabezpečovaná v štyroch centrách. V špecializovaných veslárskych lodeniciach a v lokalite možnosti veslovania na vodných tokoch s dĺžkou minimálne cez 1300 m .( Jednotná dráha pre súťaže veslárov na Európskych a svetových podujatiach a regatách je na 2000 m, len prípravne a doplnkovo na 500m resp. 6000 a viac metrov).

 

Príprava s mládežou sa uskutočňuje v Bratislave v dvoch lodeniciach. Vo veslárskom klube Slovenského veslárskeho klubu ( SVK) na veslársko- vodáckej dráhe, Zemník a na vode Zlatých pieskoch v Bratislave vo veslárskom oddiely TJ Slávia Slovenská technická univerzita ( Slávia STU ). Ďalej príprava veslárskej mládeže je organizovaná v piešťanskej lodenici v klube veslovania Sĺňava Piešťany na vodách rieky Váh. Štvrté centrum prípravy mládeže vo veslovaní je v Šintavskom veslárskom klube na Váhu pri Seredi.

Slovenský veslársky zväz ( SVZ ) má dlhodobo zavedené kritéria pre zaraďovanie, vyraďovanie a sledovanie mladých talentovaných veslárov v systéme Centier talentovanej mládeže (CTM ), ktoré sú pri oddieloch a kluboch veslovania tu vyššie uvedených.

 

1. Základné ustanovenie
  A. do systému CTM môžu byť zaradení športovci s platnou registráciou SVZ vo vekovej kategórii - dorastenec, dorastenka, junior, juniorka, sen B, seniorka B do 23 rokov B. športovec musí mať platnú lekársku prehliadku od športového lekára na daný rok

 


2. Základná identifikácia
 Do strediska CTM môžu byť zaradení športovci spĺňajúci tieto základné podmienky :

 

A ) na základe vykazovaných výsledkov na veslárskych regatách v predchádzajúcom a t.r, ktoré určila trénerská rada SVZ ako sledované a na Majstrovstvách SR

B ) Na základe ukazovateľov a výstupov z testov na špecializovaných veslárskych trenažéroch a ďalších sledovaných výstupov pri testovaní športovcov prioritne v silovej vytrvalosti,

C )Športovec, športovkyňa CTM by mali spĺňať výšku minimálne : dorastencii,168, dorastenky 165, juniorky 168, juniori 180 cm.

D ) Zabezpečovať správnu výučbu a sledovania techniky veslovania na lodi , v doplnkových športov v príprave, antropometrických, kinantropologických a ďalších ukazovateľov, ktoré výkonnostný- vrcholový športovec by mal mať na požadovanej úrovni

E ) K tomu využívať pracoviská , diagnostické centrum FTVŠ UK, Národného športového centra ( NŠC ), a ďalších odborníkov. Dokladovať tak pravdepodobnú možnosť rastu výkonnosti smerom k vrcholovému európskemu a svetovému veslovaniu. Mladých veslárov a veslárky pravidelne hodnotiť v trénerskej rade zväzu, ktorú vedie pracovník, učiteľ FTVŠ UK z Katedry športovej kinantropológie , Mgr. P.Schickhofer, PhD. Ďalej v predsedníctve, zhromaždení SVZ. Ďalej trénerov talentovanej mládeže CTM vo veslovaní zabezpečujú dlhoroční reprezentačný tréneri , absolventi FTVŠ UK, resp. tréneri s trénerskou triedou 3 a 4.

F ) Vyradenie športovca s CTM je preradením do systému vrcholového športu. Alebo na základe neplnenia požiadaviek športovej prípravy, za závažné prehrešky vôči morálke, etike, na návrh lekára zo zdravotných dôvodov, na žiadosť výkonného zástupcu u neplnoletých, na vlastnú žiadosť športovca.

 

 

3. Fáza sledovania k výberu do CTM:

Jeseň : - test na vode , 6 a viac km na skifoch resp. 2-

Zima : - testy a regaty na veslárskych trenažéroch - fyzické testy : beh, testy v posilňovni, silová vytrvalosť

Jaro : - test na 6 a viac km na skifoch resp. 2- - test na trať 2000 m, Zemník , veslársko- kanoistická dráha, Jarovce- Bratislava - vybrané sledované regaty trénerskou radou SVZ na daný rok i v zahraničí - dorastenci/ dorastenky štart na regate OH nadejí V4 pre daný rok - juniori, juniorky a kategória do 23 rokov( seniori B ), výber z CTM je na základe splnenia dielčích úloh nominovaná reprezentovať na ME,MSJ,MEU23, MSU23 (Predmetné výstupy a výsledky talentovanej mládeže a reprezentácie sa porovnávajú s výstupmi z iných krajín) .

Výsledky a výstupy z tu uvedených sledovaní sú prerokovávané, diskutované v trénerskej rade a predsedníctve SVZ, priebežne podľa potreby a programov súťaží a orgánov SVZ.

V zimných mesiacoch roka sa uskutočňuje každoročne oponentúra práce a výsledkov s talentovanou mládežou a reprezentáciou. Stanovujú sa vízie a ciele na rok, roky nasledujúce prioritne k reprezentácii a práci s talentovanou mládežou.

  

4.Financie na prácu s talentovanou mládežou, do CTM , ktoré sú pridelené z Ministerstva školstva VVŠ SR na daný rok , sú prerozdelené na 4 CTM podľa návrhu trénerskej rady a schválenia predsedníctvom SVZ.

 

5. Financie na mládež do 23 rokov ( 15 % z rozpočtu na rok )sú pridelené podľa Stanov SVZ v nadväznosti na Zákon o športe 440/2015

 

Dovolíme si uviesť, že veslovanie patrí medzi veľmi náročné športové odvetvie. Príprava je dlhodobá. Silová vytrvalosť a precízna technika pre sklz lode kladie vysoké nároky na cit pretekárov pre vodu. Rozšírenie mládeže do veku 23 rokov i v SR je v našom športovom odvetví potrebné. Dokladujú to i už dlhodobo podchytené významné postavenie súťaží U23 vo veslovaní (ME a MS U 23 ) . 

Alexander Denes

25.6.2017

Zdieľajte článok:   vybrali.sme.sk linkuj.cz pozrisi.sk facebook.com digg.com linkedin.com del.icio.us google.com mojelinky.sk

Diskusné fórum

Najnovšie príspevky:

Najdiskutovanejšie témy:

Dnes je štvrtok 27.6.2019, meniny má Ladislav(a)  |  Stránky si práve pozerá 5 ľudí.